Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (3)

Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (3)

Ако не си запознат с първите две части на настоящата статия, съветвам те да ги прочетеш, преди да продължиш: Част 1, Част 2.

В тази трета част ще разгледаме една заблуда, която е почти напълно противоположна на първата (отричането на наличието и необходимостта от духовна война), но е не по-малко опасна. Става въпрос за практиката да се идентифицират началствата и властите над даден град/регион и да се „смъкват” чрез „изкореняващи” молитви. Тази практика е погрешна най-малко по няколко причини.

  1. Тя противоречи на това, което Библията казва за позицията ни в Христос – ние седим с Него в небесни места и всички началства и власти легално са под краката ни. Няма никаква разумна причина да се позиционираме отново под тях и да се опитваме да ги „смъкнем”! За повече по темата виж статията ми „Авторитетът на Вярващия” .
  2. Библията казва във 2 Коринтяни 10:3-5, че крепостите, които разрушаваме чрез поверените ни оръжия, са „мисли и въображения, които се издигат срещу познанието на Бог”, а не някакви имагинерни демонични укрепления в духовния свят.
  3. Няма нито един случай, записан в Словото, когато било Исус, било учениците Му, отивайки в даден град, първо „разпознаваха” началника над него, смъкваха го с войнствени „изкореняващи” молитви и тогава освобождаваха пленниците. И ако те не го правеха, защо си мислим, че ще работи за нас?
  4. Един такъв подход е трудноизмерим. Прогресът на „смъкването и изкореняването на началствата и властите” не може реално да бъде измерен, а за него се съди само по спорадични външни обстоятелства и белези. Виж също статията ми „Митове от демони за демони”.
  5. Такъв подход би бил и в директно противоречие и с инструкциите, получени от Кенет Хегин при посещението на Исус, описано в предната част. Аз осъзнавам, че това видение няма силата на библейския канон и че върху него не може да се гради доктрина, но от друга страна то може да осветли определени истини от вече завършената доктрина на Библията. Съветвам те да го прочетеш отново и да съпоставиш информацията в него с практиките на „смъкване и изкореняване на началства и власти”.

Допълнителна информация относно естеството на духовното воюване може да намерите в статията          „Израстване в Бога и истинската победа над врага”.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в