АБВ на тълкуването на сънища (част 2-ра)

АБВ на тълкуването на сънища (част 2-ра)

В първата част на настоящото изследване положихме кратка, но надявам се, солидна основа по темата (ако не си я чел, съветвам те да се запознаеш с нея преди да продължиш). В тази втора част ще разгледаме още някои характеристики на сънищата, идващи от Святия Дух, като успоредно с това ще се опитам да давам примери както от Библията, така и от моя живот и служение.

Най-общо може да разделим духовните сънища на буквални и символични.

Буквални са тези, при които информацията или инструкциите, получени от Святия Дух, не се нуждаят от „вторична преработка” (специално тълкуване и изясняване). Картината, с други думи, е пределно ясна и евентуалното предписаното действие е очевидно. Четири примера за такива сънища откриваме в живота на Йосиф, мъжът на Мария (Матей 1:18-25, 2:13-14, 2:19-21, 2:22-23).

В един такъв буквален сън, който имах, видях, че задният номер на колата ми висеше само на един болт и беше готов да падне. В ужасния трафик на магистралите в Атланта едно такова падане би могло да предизвика сериозни проблеми. На сутринта проверих колата и, наистина, номерът висеше само на един болт. Святият Дух ме предпази от сериозни потенциални неприятности!

Втората категории сънища – символичните, могат да съдържат различни нива на символизъм. Откриваме почти пълен (бих го нарекъл „засилен”) символизъм в сънищата на Йосиф (Битие 37:1-44:9) и пророк Данаил (Данаил 2). Аз също съм имал не един сън с такава „засилена” символика (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7).

Един друг сън, който имах преди около 16 години и който се изпълни преди около 4 години, може да послужи като пример за такъв с по-ниско ниво на символизъм. Бяха ми показани двама души, които вървяха към нещо, което изглеждаше като пропаст. Това бяха реални личности, които аз се опитвах да предупредя да престанат да съгрешават. В съня единият човек послуша и се обърна от пътя си, а другият продължи напред към пропастта. Точно това се случи и в реалност!

Има ли ключове, които да ни помогнат да имаме повече духовни сънища? Разбира се, наличието и интензитетът им зависят от Святия Дух (1 Коринтяни 12:11). Словото обаче също казва, че ако се приближаваме към Бог, то и Той ще се приближи към нас (Яков 4:8). Как се приближаваме към Него? С усърдие в молитва и в изучаването на писаното Слово. Защо очакваш Той да ти даде „рема”, ако не почиташ „логос”-а?

Открил съм също, че колкото си по-усърден в записването на сънищата, които Бог ти дава, в разсъждаването върху тях и приложението им, толкова повече Той е способен да ти се довери с нови.

И за завършек искам да подчертая нашата зависимост от Святия Дух при тълкуването и приложението на откровенията, които получаваме насън. Преди известно време ми беше показан популярен служител и шепа големи сребърници, които аз сякаш задържах от него. След като се събудих моята първоначална реакция беше намерението ми да стана партньор с неговото служение и да го подкрепям финансово, но по-късно Святият Дух ме коригира като ми показа, че тези монети символизират сребролюбие, с което този човек трябваше да се справи.

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.” (Притчи 3:5-6)

Сподели в