Любовта към парите в книгата Деяния на апостолите

Любовта към парите в книгата Деяния на апостолите

Редица популярни и не толкова популярни съвременни проповедници прокламират, че в края на настоящата епоха ще има изумителен трансфер на богатство от невярващите към вярващите и „добрите момчета” (разбирай, верните християни) ще завършат живота си приказно богати. Тези служители и техните последователи вярват, че всяко изливане на Святия Дух неминуемо води до нарастване на банковите сметки на „праведните”.

Изливането на Святия Дух на Петдесятница не само маркира започването на „последните дни” на тази епоха, но идва и с интензивност и сила, несравними с което и да е друго свръхестествено явление, познато на човечеството. Деяния на апостолите представлява свидетелско показание за това, което се случва на този ден и в последващите седмици, месеци и години. Въпросът е, това свидетелство включва ли данни за приказно забогатяване на християни и за ранното им пенсиониране?

Ако погледнем безпристрастно на фактите, записани в книгата, ще видим, че твърденията на гореспоменатите проповедници „не се връзват”. Ако трябва да бъдем дори по-детайлни и да разгледаме статистиката, ще видим следната картина:

А. Брой на християните, забогатели от проповядване на Евангелието – 0

Б. Брой на хората, абортирали своите съдби (или тези на други хора) – най-малко седем:

1. Юда Искариотски (1:18)

2. Варнава (4:36). Има църковна традиция, която гласи, че именно той е богатият млад управител, който поради многобройните си притежания, отказва да се присъедини към апостолите на Агнето (Марк 10). Очевидно, по-късно той променя решението си и става апостол, но от по-нисък ранг.

3. Анания и Сапфира (5:1-11)

4. Симон Магьосника (8:9-25). Църковната традиция казва, че той става източник на различни видове ереси.

5. Господарите на слугинята, обладана от предсказвателен дух (16:16-19)

6. Занаятчиите в Ефес (19)

7. Губернаторът Феликс (24:26)

Не мислиш ли, че статистиката е пределно красноречива? Тя е поредното земно доказателство, че Библията е не само съвършеното и непогрешимо Божие слово, но и показва безумието на онези, които си позволяват да не се съобразяват с нейните препоръки и предупреждения. Писанията ясно ни предупреждават колко пагубна е любовта към парите, не само за духовния ни живот, но и за земното ни благоуспяване. Насърчавам те да се запознаеш с тези предупреждения и да постъпваш разумно спрямо земното богатство.

„Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.“ (Матей 6:24)

 „Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст; чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които отдават ума си на земните неща.“ (Филипяни 3:18-19)

„… търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство“ (Колосяни 3:1-5)

Защо любовта към парите е „корен на всяко/всякакво зло”?

Бог и Мамон (Смени ли Исус темата?)

Коя е „правата вяра“? (18) – „Учението, което е според благочестието“

Лъжеслужителите, облечени в истина (12) – Похотта на очите

Проблемът сребролюбие

Предупреждение за опасността от това да се опитваме да служим на Бога и на мамона


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в